Zaštita okoliša

U našim kompanijama upravlja se zaštitom okoliša u skladu sa međunarodnom normom ISO 14001:2015, poštujući zakonsku regulativu koja se odnosi na utvrđene aspekte okoliša. Primjenom norme ISO 14001:2015 vodi se stalna kontrola i nadzor nad značajnim aspektima okoliša koji imaju ili mogu imati značajan utjecaj na okoliš.

Praćenje potrošnje energenata i njihovo racionalno korištenje, praćenje i kontrola nad onečišćujućim tvarima u zraku i vodi, smanjivanje i adekvatno zbrinjavanje industrijskog otpada uz uporabu otpada gdje god je to moguće, edukacija zaposlenika te upotreba ekološki prihvatljivijih tehnologija i procesa zahtjevi su o kojima se stalno vodi briga. 
 
vrh stranice