Sustavi zaštite od vibracija

Izazvane laminarnim strujanjem vjetra, na dalekovodima se javljaju vibracije i oscilacije koje mogu dovesti do oštećenja vodiča, opreme vodiča ili stupa. Da bi se ove vibracije i oscilacije smanjile na nekritičnu razinu, na dalekovode ugrađujemo sustave za prigušenje vibracija. 
 
Prigušivači vibracija tipa „STOCKBRIDGE 4-R“
Ovi prigušivači vibracija služe za suzbijanje vibracija uzbuđenih vjetrom, tzv. Karmanove ili aeolske vibracije. Ovisno o tipu vodiča ili zaštitne užadi, dostupni su različiti tipovi prigušivača koji na zahtjev kupca mogu biti s vruće cinčanim ili nehrđajućim užetom, vruće cinčanim ili nehrđajućim vijcima, sa ili bez otkidajuće glave. 
 
Rastojnici prigušivači
Rastojnici održavaju razmak između vodiča u snopu, a ukoliko se na liniji očekuju i vibracije uzrokovane vjetrom (aeolske) i oscilacije vodiča unutar snopa potrebno je koristiti rastojnike prigušivače koji prigušuju amplitude vibracija vodiča. U tom kontekstu, dostupni su različiti modeli rastojnika prigušivača (vijčana stezaljka, Nutcracker) sa različitim razmacima između vodiča u snopu.
 
BRETELLE (BATE) prigušivači
Ovi prigušivači aeolskih vibracija sastoje se od određene duljine vodiča (sličnog glavnom vodiču) u rasponu montirani ispod nosivih lanaca i spojenih tzv. Bretelle stezaljkama za svaki susjedni raspon. Za velike raspone, kao što su prelazi preko rijeka i fjordova, rade se tzv. FESTOON-i koji se sastoje od više zajedno spojenih Bretelle prigušivača i mogu zauzeti više od 50 m raspona. Proizvodimo kovane Bretelle stezaljke za aktivne vodiče i zaštitnu užad, otvorenog i zatvorenog tipa.
 
Interfazni rastojnici
Jedan od važnijih zadataka opreme vodiča kod nadzemnih vodova je dugotrajna zaštita vodiča i zaštitnih užadi. Strujanje zraka na vodič može inducirati vibracije u vodičima, što u najgorem slučaju uzrokuje međusobno udaranje vodiča i uzrokuje kratki spoj koji teško oštećuje vodiče nadzemnih vodova.
U osnovi postoje 3 vrste vibracija vodiča izazvanih strujanjem zraka na vodič:
• kratkovalne vibracije (aeolske vibracije)
• oscilacije podraspona
• dugovalne oscilacije (galopirajući vodič ili snop vodiča)
 
Dugovalne oscilacije, tj. galopiranje vodiča, mogu se osobito događati zimi zbog stvaranja ledenih kristala na vodičima. Kada tako formirani led se počne topiti ili kidati nastaje diferencijalni vlak vodiča što dovodi stvaranja galopirajućih oscilacija veličine amplitude i do nekoliko metara. Zato se trebaju instalirati interfazni rastojnici da spriječe međusobno udaranje vodiča jedan o drugi, što za vodiče različitih faza u rasponu može dovesti do vrlo teških odnosno skupih havarija. Dakle interfazni rastojnici osiguravaju kontinuiran prijenos energije bez havarija. Oni se ugrađuju u raspone nadzemnih vodova na onim mjestima dalekovoda gdje postoji mogućnost galopiranja vodiča. U osnovi postoje interfazni rastojnici, za osiguravanje faznih vodiča od međusobnog sudaranja u rasponu, za jednostruke vodiče (singl), za snopove od dva, tri, četiri i više vodiča u snopu.


vrh stranice