Infrastruktura

Željeznica
stupovi i portali za kontaktnu mrežu (HŽ infrastruktura)
 
Rasvjetni stupovi
različiti tipovi, izvedbe i visine rasvjetnih/reflektorskih stupova koji zadovoljavaju široki spektar tehničkih i estetskih uvjeta
visine stupova: 3–45 m
 
Cestovna signalizacija
putokazni portali – raspon od 9–21 m
semaforski stupovi
pješački stupovi
vozački stupovi
konzolno semaforski stupovi
 
Odbojne ograde
elementi čeličnih zaštitnih ograda za montiranje na trasi i objektu
tipovi odbojnih ograda:
jednostrana distantna ograda, dvostrana distantna ograda, jednostrana ograda, dvostrana ograda, dvostruka jednostrana i dvostrana distantna ograda i jednostrana distantna ograda uz nivo zaštite H3

vrh stranice