Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti

ISO 45001:2018 daje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Istovremeno organizacija mora procese planirati, pripremiti i organizirati u skladu s važećim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja. 
 
Specifikacija ISO 45001:2018 kompatibilna je s normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, kako bi organizacijama koje to žele olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav upravljanja.

Politika sustava sadržava ciljeve koji se odnose na stalna poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu ovisno o utvrđenim i planiranim rizicima.
 
vrh stranice