Upravljanje kvalitetom

Kako bi se kupcu isporučio kvalitetan proizvod, tijekom procesa proizvodnje provodi se kontinuirana kontrola kvalitete, koja obuhvaća:

- kontrolu ulaznog materijala (mora odgovarati zahtjevanim specifikacijama)
- međufaznu kontrolu (kontrola svake tehnološke operacije)
- završnu kontrolu (gotovi proizvod mora odgovarati zahtjevu kupca)
- preuzimna ispitivanja (kontrola proizvoda od strane kupca)
- kontrolu dokumentacije koja se predaje kupcu a koja se provodi prema propisanim procedurama rada.
 
vrh stranice