Dalekovodni stupovi

Dalekovod Proizvodnja d.o.o., u okviru Dalekovod d.d. Zagreb, već šezdesetak godina projektira i proizvodi dalekovode svih naponskih nivoa (10, 20, 35, 110, 220, 400 kV do 1000 kV).

Stupove je moguće izvesti s odgovarajućom dodatnom opremom za zračne i kabelske otcjepe, prijelaz zračnog u kabelski dalekovod sa montažom linijskih rastavljača i raskolpnih sklopki, uređajima za daljinsko vođenje i sl.

Dalekovod Proizvodnja d.o.o. proizvodi različite tipove stupova s obzirom na:
  1. odabrani presjek i naprezanje užeta (vodiči i zaštitno uže)
  2. klimatske uvjete (vjetar 600-1300 N/m2)
  3. faktor dodatnog tereta (1,0-4,0)
  4. kut skretanja trase.
Atesti za stupove su izdani na temelju probnog ispitivanja za određenu grupu stupova.