Dalekovod MK

Br.

Certifikat

Područje

Certifikat se odnosi na sl. dio Grupe Dalekovod

Vrijedi do

DALEKOVOD MK

dmk-iso-9001-20215-hrv.pdf

Projektiranje, dizajniranje, razvoj, proizvodnja i prodaja metalnih konstrukcija, te pružanje usluga prerade metala. Metalne konstrukcije za dalekovode, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja, prometnice i željeznice, zgradarstvo, rasvjetne, reflektorske i antenske stupove.

Proizvodnja MK

 

 

03.11.2024.

 dmk-iso-14001-2015-hr.pdf

 
 

Projektiranje, dizajniranje, razvoj, proizvodnja i prodaja metalnih konstrukcija, te pružanje usluga prerade metala. Metalne konstrukcije za dalekovode, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja, prometnice i željeznice, zgradarstvo, rasvjetne, reflektorske i antenske stupove.

Proizvodnja MK

28.02.2025.

ISO 50001:2018 HR

 

Projektiranje, dizajniranje, razvoj, proizvodnja i prodaja metalnih konstrukcija i ovjesne i spojne opreme, te pružanje usluga prerade metala. Metalne konstrukcije za dalekovode, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja, prometnice i željeznice, zgradarstvo, rasvjetne, reflektorske i antenske stupove. Ovjesna i spojna oprema za prijenosne vodove niskog srednjeg i visokog napona, kontaktne mreže za željeznice i urbane željeznice, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja do 1000 kV.

Proizvodnja MK

28.12.2024.


en-1090-2-2018.pdf

 
 
  
 
 

Certifikat za zavarivane klasa EXC4 prema EN1090-2 za procese zavarivanje 111, 135, 136,1 41, 783

 
 
 
Certifikat za proizvodnju prema EN 1090, EXC4

Proizvodnja MK

 
 
 
Proizvodnja MK

06.07.2025.

 
 
 
06.07.2025.

HRN EN ISO 3834-2_2007 HR  

Certifikat o sposobnosti za izvođenje zavarivačkih radova. Vrsta radova: Izrada i montaža čeličnih konstrukcija i njihovih dijelova

Proizvodnja MK

13.12.2024.

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Certifikat sukladnosti rasvjetni stupovi

Proizvodnja MK

Do izmjene

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Certifikat sukladnosti odbojna ograda

Proizvodnja MK

Do izmjene

 ZAJEDNIČKI

ISO 45001:2018 HR

ISO 45001:2018 EN

Proizvodnja, prodaja, izgradnja i projektiranje elektroenergetskih vodova i elektroenergetskih postrojenja do 750 kV, objekata željeznice, prometnica, zgradarstva, sportskih objekata, rasvjete, telekomunikacijskih vodova i stupova, stupova rasvjete i hala, čeličnih i ostalih nosivih konstrukcija, opreme objekata niskogradnje i elektroinstalacija, ovjesnog i spojnog materijala, te pružanje usluga antikorozivne zaštite metala

Dalekovod d.d.

Proizvodnja MK d.o.o.

Proizvodnja OSO d.o.o.

 

01.12.2025.

vrh stranice