Upravljanje kvalitetom

Kako bi isporučio kupcu kvalitetni proizvod, Dalekovod proizvodnja d.o.o. tijekom procesa proizvodnje provodi kontinuiranu kontrolu kvalitete, koja obuhvaća:

- kontrolu ulaznog materijala (mora odgovarati zahtjevanim specifikacijama)
- međufaznu kontrolu (kontrola svake tehnološke operacije)
- završnu kontrolu (gotovi proizvod mora odgovarati zahtjevu kupca)
- preuzimna ispitivanja (kontrola proizvoda od strane kupca)
- kontrolu dokumentacije koja se predaje kupcu a koja se provodi prema propisanim procedurama rada.
 
vrh stranice