Energetska učinkovitost

 
Kratki opis projekta:
Projektni prijedlog tvrtke Dalekovod proizvodnja d.o.o. predviđa provođenje aktivnosti energetske obnove u sklopu koji će se provoditi mjere energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima unutar Projektne cjeline proizvodni pogon tvrtke Dalekovod proizvodnja d.o.o.
Mjere koje će se provesti u proizvodnim pogonima tvrtke Dalekovod proizvodnja obuhvaćaju:
1. Revitalizaciju električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464) Mjera obuhvaća elektrotehničke instalacije rekonstrukcije rasvjete vanjskih i unutarnjih prostora tvornice – nova rasvjetna tijela te potrebne zahvate na postojećoj instalaciji.
2. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici
U sklopu mjere predviđena je zamjena pet postojećih uređaja za MIG MAG zavarivanje sa novih pet uređaja sa vodenim hlađenjem i impulsnim načinom zavarivanja nove generacije koji poboljšavaju produktivnost i kvalitetu zavara, olakšavaju rad zbog unaprijed podešenih sinergijskih programa i memoriranja prilagođenih programa za zavarivanje. Također je u sklopu mjere predviđena zamjena dvije postojeće hidrauličke preše novima. Nove hidrauličke preše niže instalirane snage te za 10% povećanom tehnološkom produktivnošću rezultiraju povećanjem energetske učinkovitosti po jedinici proizvoda.
3. Sve ostale tehnološke mjere i zahvati u proizvodnom/radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije
Unutar mjere predviđeno je modificiranje i optimiziranje proizvodnog pogona za kokilni lijev kroz četiri faze provodeći zahvate koji doprinose energetskoj učinkovitosti u proizvodnom procesu. Provesti će se tehnološke mjere i zahvati na mehaničkim i hidrauličkim komponentama, automatizacija pogona putem softverskog rješenja, nabavka i ugradnja robota te integracija robota sa pogonom za kokilni lijev uključujući i integraciju SCADA sustava.
Ciljevi i očekivani rezultati:
Provedbom mjera predloženih projektnim prijedlogom tvrtke Dalekovod proizvodnja d.o.o. postići će se ušteda isporučene energije od 1.658.742,68 kWh godišnje što predstavlja 60,02% uštede u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera na Projektnoj cjelini „proizvodni pogon“. Nakon provedbe aktivnosti energetske obnove unutar projektnog prijedloga smanjiti će se emisije CO2 u ukupnom iznosu od 389,49 t/god.
Kontakt osoba:
Davor Pezer, voditelj projekta
[email protected]

 
vrh stranice