Dalekovod OSO

Br.

Certifikat

Područje

Certifikat se odnosi na sl. dio Grupe Dalekovod

Vrijedi do

DALEKOVOD OSO

ISO 9001:2015 HR

ISO 9001:2015 EN

projektiranje, dizajniranje, razvoj, proizvodnja i prodaja ovjesne i spojne opreme, te pružanje usluga prerade metala. ovjesna i spojna oprema za prijenose vodove niskog, srednjeg i visokog napona, kontaktne mreže za željeznice i urbane željeznice, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja do 1000kv.

Proizvodnja OSO

 

 

03.11.2024.

 
 

ISO 14001:2015 HR

ISO 14001:2015 EN

projektiranje, dizajniranje, razvoj, proizvodnja i prodaja ovjesne i spojne opreme, te pružanje usluga prerade metala. ovjesna i spojna oprema za prijenose vodove niskog, srednjeg i visokog napona, kontaktne mreže za željeznice i urbane željeznice, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja do 1000kv.

Proizvodnja OSO 

28.02.2025.

 
 

Projektiranje, dizajniranje, razvoj, proizvodnja i prodaja ovjesne i spojne opreme te pružanje usluga prerade metala. Ovjesna i spojna oprema za prijenosne vodove niskog, srednieg i visokog napona, kontaktne mreže za željeznice i urbane željeznice, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja do 1000kV.  Proizvodnja OSO  28.02.2024.

Potvrda o akreditaciji br.1051 prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala, ovjesne i spojne opreme za dalekovode, trafostanice i ostala elektroenergetska postrojenja, ispitivanje vrućeg pocinčanja te ispitivanje elektromagneskih polja.

Proizvodnja OSO

30.06.2024

 
 

Hrvatska kvaliteta

Kompresione stezaljke i spojnice

Proizvodnja OSO

 ZAJEDNIČKI

 
 

ISO 45001:2018 HR

ISO 45001:2018 EN

Proizvodnja, prodaja, izgradnja i projektiranje elektroenergetskih vodova i elektroenergetskih postrojenja do 750 kV, objekata željeznice, prometnica, zgradarstva, sportskih objekata, rasvjete, telekomunikacijskih vodova i stupova, stupova rasvjete i hala, čeličnih i ostalih nosivih konstrukcija, opreme objekata niskogradnje i elektroinstalacija, ovjesnog i spojnog materijala, te pružanje usluga antikorozivne zaštite metala.

Dalekovod d.d.

Proizvodnja MK d.o.o.

Proizvodnja OSO d.o.o.

 

01.12.2025.

vrh stranice